Terug naar Contact

Privacy Policy

D.S.T.V. Aloha gaat zorgvuldig om met haar ledengegevens en respecteert de privacy van haar leden.

Aloha gebruikt haar ledengegevens ter verwerking in de ledenadministratie, de boekhouding, lidmaatschap van de NTB, het opsturen van de nieuwsbrief, deelname aan activiteiten en activisme binnen de vereniging. Een uitgebreide privacyverklaring is op te vragen bij het dagelijkse bestuur.

De gegevens die Aloha van haar leden verwerkt omvatten:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Emailadres
 • Telefoonnummer
 • Bankrekeningnummer
 • NTB Licentienummer en licentie type
 • Student/medewerker UT
 • Unioncard/Campuscard nummer
 • Championchipnummer
 • EHBO-diploma
 • BHV
 • Reddend Zwemmen
 • IVA-cursus
 • Popduikcursus

Leden hebben ten alle tijde recht

 • om hun eigen persoonsgegevens in te zien;
 • om hun persoonsgegevens te wijzigen;
 • op beperking van de verwerking;
 • om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking;
 • op vergetelheid.

Indien leden zich uit willen spreken over bovenstaande rechten dienen zij zich te wenden tot het bestuur.