Terug naar Vereniging

Statuten & HR

De laatste versie van de statuten (opgesteld in 1994, revisie december 2017) en het huishoudelijk reglement (herzien op 3 mei 2021) zijn hieronder te downloaden.